Joe Biden Donald Trump prezidentská debata vysielaná na CNN, Max

CNN bude medzi nimi prebiehať volebná diskusia Joe Biden to je Donald Trump pred tohtoročnými prezidentskými voľbami to v stredu oznámila spravodajská spoločnosť.

Debata sa uskutoční 27. júna o 21:00 ET v štúdiách CNN v Atlante. Naživo sa bude vysielať na CNN, CNN International, CNN en Español, CNN Max a CNN.com.

CNN vo vyhlásení uviedla, že sa nezúčastní žiadne publikum, „aby sa zabezpečilo, že kandidáti budú môcť maximalizovať svoj pridelený čas na diskusiu“. Moderátori diskusie budú zverejnení neskôr.

CNN tiež oznámila: „Na to, aby sa kandidáti kvalifikovali na účasť, musia spĺňať požiadavky uvedené v článku II, oddiele 1 ústavy Spojených štátov amerických; podať vyhlásenie o kandidatúre na federálnu volebnú komisiu; meno kandidáta sa musí objaviť na dostatočnom počte hlasovacích lístkov štátu, aby splnilo 270 volebných hlasov na získanie prezidentského úradu pred termínom oprávnenosti; súhlasiť s prijatím pravidiel a formátu diskusie; a získať aspoň 15 % v štyroch samostatných národných prieskumoch medzi registrovanými alebo pravdepodobnými voličmi, ktorí spĺňajú štandardy spravodajstva CNN.“

Čaká nás viac…