Grécko je na pokraji legalizácie manželstiev osôb rovnakého pohlavia

Zákon by umožnil párom rovnakého pohlavia uzavrieť manželstvo a adopciu, ale čelí odporu pravoslávnej cirkvi.